Sakliste årsmøte.

Postet av Hyen IL den 4. Feb 2018

SAKLISTE ÅRSMØTE HYEN IDRETTSLAG.

 

Årsmøtet er i Hyen Samfunnshus torsdag 8. februar 2018 kl. 19.30

 

 

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar
 3. Valg av møteleiar, referent, og to personar til underskriving av møteprotokoll
 4. Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene
 5. Godkjenning av rekneskap
 6. Drøfte medlemskontigenten
 7. Budsjett for 2017
 8. Saker frå styret og medlemmane
 9. Val

 

8.1       Trakkemaskina på Høgdene er ikkje til å stole på lenger, der er etter kvart blitt mange problem som må handterast. Maskina er over 40 år, så vi kan nok ikkje rekne med å ha nytte av den lenger. Skigruppa har kontakt med selgar av ei maskin i Markane til kr. 400.000,- +mva. Problemet er at det er korte fristar på å kjøpe den, og idrettslaget har ikkje diskutert dette. Finansiering er trass alt det viktigaste, det må søkast om midlar der det er mogeleg. Styret ber årsmøte om veiledning i denne saka.

 

 8.2       Vedlikehald av skianlegget på Høgdene, både skihus og lysløype. Spesielt i løypa er der ein del utfordringar. Lyskildene i armaturane er utfasa, så nye alternativ må på plass. Men alt treng ikkje takast på ein gong. Men her også er det slik at skal ein søke midlar, så må vi ha eit prosjekt som omfattar heile anlegget. Styret ber årsmøte om veiledning i denne saka.

 

 8.3       Informasjon frå styret.
Gjennomgang av tinglyst bruksrettsavtale på kast- og sandvolleyanlegget i Vikja.
Kursing av vakter til triatlonarrangement.

 

for styret
Bjørn Petter Rygg                    
leiarÅrsmøte.

Postet av Hyen IL den 17. Jan 2018

Til medlemmane i Hyen Idrettslag.

Hyen 17/1-2016

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag

 

Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag den 8. februar kl. 19.30 i Hyen Samfunnshus.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som et medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 28. januar til post@hyenil.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast 1. februar på http://hyen-il.idrettenonline.no

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Øyvind Magnus Solheim, tlf. 908 29 211. Frist for saker til valgnemnda er 25. januar.

Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret
Aktivitetskalendar

Postet av Hyen IL den 13. Okt 2017

Her er ny aktivitetskalendar for aktivitetane til Hyen Idrettslag. 

AKTIVITETANE STARTAR OPP I NESTE VEKE, VEKE 42.

Slik det ser ut no så kjem dei til å gå som normalt ut dette året, og kanskje litt ut på vinteren i 2018. Når den tid kjem, får vi finne alternative løysingar.

Aktivitetskalendar 2017:2018..pdfAastøylsløpet 2017

Postet av Hyen IL den 7. Aug 2017


Fredag den 11. august 2017 blir Aa-støylsløpet arrangert. Dette er det tredje gongen det blir arrangert, og siste støylsløpet denne sesongen.

Løpet er meint for mosjonistar i absolutt ALLE kategoriar. Ingen aldersgrense eller kvalifikasjonar. Ein kan gå, jogge, springe eller sykle alt etter kva inndeling ein vel.

Kategoriane er:

 • Mosjonist gå/springe        alle aldrar             2,5 km frå Dalheim til Aa-støylen
 • Mosjonist sykkel               alle aldrar             2,5 km frå Dalheim til Aa-støylen
 • Konkurranse løp               alle aldrar             2,5 km frå Dalheim til Aa-støylen

Mosjonistane kan starte mellom kl. 19.00 og 19.30. Dei som ynskjer registrert tid gjev beskjed om det ved påmelding. Konkurranse løp startar kl. 19.45.

Startkontigent kr. 50,- for alle registrerte deltakarar. Transport til og frå Aastøylen med kle og anna kan ordnast.

 

For nærmare info, ring:

 • 99695298, Judith Aa
 • 97752415, Ola Henning Ommedal
 • 47617741, Bjørn Petter Rygg


OLSOKLØPET 2017.

Postet av Hyen IL den 24. Jul 2017

Då er det snart Olsok og Olsokløpet ser ut til å bli ein tradisjon. Det blir arrangert i samarbeid med grunneigarane i Ommedal.

I år går det av stabelen fredag 28. juli.

Vi åpnar for turklassa klokka 18.30. Registrering når ein startar ved bompengebua i Ommedal. Konkurranseklassa startar kl. 19.30 presis. Møt opp i god tid før start.

Startkontigent kr. 50,- for alle tur-og konkurransedeltakarar.

Parkering langs med første delen av stølsvegen, ellers på tilgjengelege plassar inne i Ommedalen. Det er også mogeleg å køyre til Ommedalsstøylen med proviant og tørre klær.

Premieutdeling etter løpet, så vi håpar flest mogeleg tek seg tid til å stoppe igjen.

Der blir salg av rømaske, kaffi og kaker, og tilgang til grillar for dei som ynskjer å stogge igjen.

Løypa er 3100 meter, og går på Gamlesætravegen som går frå Fv 691 i Ommedal til Ommedalsstøylen.  Start ligg på 35 moh, og målgang blir inne på støylstunet 550 moh.  Høgaste punktet er Ormehaugen berre 100 m før mål, der er det 555 moh.
Powered by: Bloc