Olden stafetten 2018

Postet av Hyen IL den 22. Apr 2018

I dag startar stafettsesongen. Hyen Idrettslag stiller i år med 2 guttelag og eitt jentelag. Det er kjempeflott at eit så lite idrettslag som Hyen greier å stille 3 lag.

Les meir her. https://goo.gl/images/rSLt6WVM-fest for Jon Rolf.

Postet av Hyen IL den 21. Mar 2018

VM-fest for Jon Rolf Skamo Hope

Onsdag 28. mars kl. 14:00 held vi VM-fest for Jon Rolf.

Det vil føregå i gymsalen i Hyen, i selskap med mykje bygdefolk, Gloppen Kommune, Skikrinsen og Idrettskrinsen i Sogn og Fjordane, og ellers andre som ynskjer det.

 

Etter prestrasjonane til Jon Rolf denne sesongen er det på sin plass at vi steller i stand fest for han.

Det vil bli servert rømmegraut, spekemat, kake og kaffi.

Møt opp! Bedre start på påska kan vi ikkje få!!
Idrettsglede og gode resultat under ENGIE-leikane i Florø 17.03.2018

Postet av Hyen IL den 21. Mar 2018

Foto: Torunn Ommedal Aandstad. Frå venstre: Evalill Ommedal Aa, David Eimhjellen, Johanna Akse, Odin Rønnekleiv Oppheim, Brynhild Ommedal og Ida Kristine Rønnekleiv Idrettsglede og gode resultat under ENGIE-leikane i Florø 17.03.2018

Med mange debutantar var det idrettsglede og meistring som stod i fokus då 18 born frå Hyen Idrettslag deltok på innandørsstemne i Florø i helga. Hyarane markerte seg likevel med gode resultat og vann mellom anna bestemannspremien i hoppøvingane i guteklassa.

Store deltaking

Med 18 deltakare var det berre Førde IL og arrangørklubben, Florø Turn og Idrettsforening, som hadde fleire deltakar enn Hyen IL under stemnet i Florø Idrettssenter. Det er ikkje anna enn imponerande og svært gledeleg etter mange år med mager deltaking på friidrettsstemne rundt i fylket. Gledeleg var det også at veldig mange foreldre var med til Florø. Engasjerte foreldre er viktig for få borna med på stemner. 


Følgjande var med frå Hyen:

Deltakar

Klasse

Øvingar

David Eimhjellen

G8

60m, Lengde

Odin Rønnekleiv Oppheim

G8

60m, Lengde

Sander Hope

G9

60m, Lengde

Alfred Aa Hope

G9

60m, Lengde

Marte Ommedal

J9

60m, Lengde

Sofie Aa Hope

J10

60m, Lengde

Simon Ommedal

G10

60m, Lengde

Nikolai Sårheim Ommedal

G11

Kule

Håkon Holme

G11

60m, Lengde

Johanna Akse

J11

60m, Lengde, 200m

Brynhild Ommedal

J11

60m, Lengde, Kule

August Aa-Berge

G12

60m, Lengde

Ida Kristine Rønnekleiv

J12

60m, Lengde, Kule

Evalill Ommedal Aa

J12

60m, Lengde, Høgde

Malin Sofie Rønnekleiv

J13

60m, Lengde, Kule

Magnus Mjellem Vesterås

G13

Kule

Kristine Ommedal

J13

60m, Lengde, Kule

Karine Ommedal

J14

60m, Lengde, Kule

Gode resultat og plasseringar

Foto: Anne Kristin Utheim Rønnekleiv. Frå venstre: Malin Sofie Rønnekleiv, Ida Kristine Rønnekleiv og Kristine Ommedal


Sjølv om mange av deltakarane hadde avgrensa erfaring frå slike stemner kom ikkje dette til
uttrykk i resultatlistene. Utøvarane frå Hyen var på pallen og vann i fleire øvingar. Det er likevel gledeleg at fokuset i større grad er på resultat enn på plasseringane. Veldig mange er kjent med sine  bestenoteringar og har stor glede av ein «pers». Og «persing» var det mykje av. Ein kjapp kikk på resultatlistene frå Sparebankleikane i 2017 og seriestemner i Hyen viser at det er god framgang. Dette håpar vi inspirera til meir trening. 

For komplette resultatlister sjå link.


 

 Bestemannspremie

Foto: Synne Marie Oppheim. August Aa-Berge

Ein av dei som verkeleg markerte seg med gode resultat – ikkje berre av Hyarane – var August Aa-Berge. Han vann 60m i G12 på 8,85. Dette gjev 878 poeng etter Tyrvingtabellen. Enda meir imponerande var likevel resultat han oppnådde i lengde. 4,40 gjev 890 poeng. Høgare poengsum var det ingen andre gutar som oppnådde i hoppøvingane. August fekk dermed bestemannspremien for beste gut i hoppøvingane. Imponerande.

Hyen IL håpar pokalen har fått ei sentral plassering i heimen på Aa. 

Friidrettssesongen

Vi håpar at deltakinga gav meirsmak – både for utøvarar og foreldre. Friidrettssesongen er berre nett starta, og vi satsar på god deltaking og engasjement også når idretten no flyttar ut. Fyrste ut er terrengstafettane, medan banesesong fyrst startar i slutten av mai.

Viktig datoar denne sesongen er:

Oldenstafetten                        à 22.04.

Breimstafetten                        à 29.04.

Gloppemeisterskap                  à 24.05.

Honndalsleikane                      à 26.05.

Sparebankleikane                    à 08.-10.06.

Det berre å halde av datoane og legge seg i hardtrening.

 

 

 

 

 

 

 Sakliste årsmøte.

Postet av Hyen IL den 4. Feb 2018

SAKLISTE ÅRSMØTE HYEN IDRETTSLAG.

 

Årsmøtet er i Hyen Samfunnshus torsdag 8. februar 2018 kl. 19.30

 

 

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar
  3. Valg av møteleiar, referent, og to personar til underskriving av møteprotokoll
  4. Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene
  5. Godkjenning av rekneskap
  6. Drøfte medlemskontigenten
  7. Budsjett for 2017
  8. Saker frå styret og medlemmane
  9. Val

 

8.1       Trakkemaskina på Høgdene er ikkje til å stole på lenger, der er etter kvart blitt mange problem som må handterast. Maskina er over 40 år, så vi kan nok ikkje rekne med å ha nytte av den lenger. Skigruppa har kontakt med selgar av ei maskin i Markane til kr. 400.000,- +mva. Problemet er at det er korte fristar på å kjøpe den, og idrettslaget har ikkje diskutert dette. Finansiering er trass alt det viktigaste, det må søkast om midlar der det er mogeleg. Styret ber årsmøte om veiledning i denne saka.

 

 8.2       Vedlikehald av skianlegget på Høgdene, både skihus og lysløype. Spesielt i løypa er der ein del utfordringar. Lyskildene i armaturane er utfasa, så nye alternativ må på plass. Men alt treng ikkje takast på ein gong. Men her også er det slik at skal ein søke midlar, så må vi ha eit prosjekt som omfattar heile anlegget. Styret ber årsmøte om veiledning i denne saka.

 

 8.3       Informasjon frå styret.
Gjennomgang av tinglyst bruksrettsavtale på kast- og sandvolleyanlegget i Vikja.
Kursing av vakter til triatlonarrangement.

 

for styret
Bjørn Petter Rygg                    
leiarÅrsmøte.

Postet av Hyen IL den 17. Jan 2018

Til medlemmane i Hyen Idrettslag.

Hyen 17/1-2016

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag

 

Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag den 8. februar kl. 19.30 i Hyen Samfunnshus.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som et medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 28. januar til post@hyenil.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast 1. februar på http://hyen-il.idrettenonline.no

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Øyvind Magnus Solheim, tlf. 908 29 211. Frist for saker til valgnemnda er 25. januar.

Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret