Sakliste årsmøte 2019.

Postet av Hyen IL den 20. Feb 2019
SAKLISTE ÅRSMØTE HYEN IDRETTSLAG.


Årsmøtet er i lesesalen på Hyen Skule torsdag 28. februar 2018 kl. 19.30


1.Åpning

2.Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar

3.Valg av møteleiar, referent, og to personar til underskriving av møteprotokoll

4.Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene

5.Godkjenning av rekneskap

6.Drøfte medlemskontigenten

7.Budsjett for 2019

8.Saker frå styret og medlemmane

9.ValDet er ikkje komne inn saker til styret innan fristen, men desse sakene blir tekne opp som diskusjonssaker:


8.1

Det er kome ynskje om å bytte ut sanden i sandvolleyballbana til skikkeleg sand. Dette har ein kostnad på kr. 50-60.000,-


8.2

Informasjon rundt trakkemaskin på Høgdene.


8.3

Korleis organisere og drifte nytt treningsrom i nyoppussa gymbygg.


8.4

Eventuelle saker som måtte kunne diskuterast.Årsmøte 2018

Postet av Hyen IL den 1. Feb 2019

Til medlemmane i Hyen Idrettslag.

Hyen 1/2-2019

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag


Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag den 28. februar kl. 19.30 i lesesalen på Hyen Skule.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som et medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 15. februar til post@hyenil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast 20. februar på http://hyen-il.idrettenonline.no

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Solfrid Utheim Rygg, tlf. 911 85 279. Frist for saker til valgnemnda er 15. februar.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styretIDRETTSBASAREN 2018

Postet av Hyen IL den 23. Okt 2018

Idrettsbasaren 2018 blir i år den 11. november kl. 13.30. På grunn av renovering av idrettsbygget, blir basaren i år på Columbus. Dette er ein av dei viktigaste arrangementa til Hyen Idrettslag, så vi er glade for at vi kan få det til i år også. Opplegget er stort sett det same som tidlegare med tombola, pilkast, lynutlodding, tipping av pølse og steik, og matøkt. Det blir også litt tid til info om aktivitetane som har vore dette året.

Til ein basar treng ein gevinstar til lynutloddinga, så det er fritt fram å komme med bidrag til det. Gevinstane kan leverast til Judit, som tidlegare.

Vi satsar på fullt hus, då skal det bli god basarstemning.
Aktivitetar i Hyen IL 2018-2019.

Postet av Hyen IL den 15. Okt 2018

Då er hausten komen, og med den startar aktivitetene til Hyen Idrettslag. Men i år er vi i ein heilt anna situasjon. Der blir INGEN AKTIVITET I IDRETTSBYGGET denne vinteren. Gloppen kommune har starta med renovering av bygget, så vi må finne på alternative lokalitetar for aktivitetane våre.

Og det ser ut til å ordne seg. Vi er svært takknemlige for at Brødrene Aa leiger ut kjellaren på Columbus. Der vil mandagstreninga, dametrimmen, idrettsskulen og Zumba bli. Men all aktivitet blir utan apparat og utstyr, unntatt matter. Dei vil bli tilgjengelege der. I tillegg får HIL leige eit areal i nyehallen til Brødrene Aa der ein del vektutstyr og spinningsyklane blir oppsett. Dette lokalet er ikkje heilt klart endå, men info kjem så snart det er klart.

Mandagstreninga ser ut til å starte i dag mandag 15. oktober med frammøte på IDRETTSPLASSEN. Så avsluttar vi treninga med ei basisøkt i Columbuskjellaren frå 20.30 til 21.00. Hanna er den som blir ansvarleg denne kvelden.

Damentrimmen startar i morgon, tysdag 16. oktober kl. 20.00 med frammøte på IDRETTSPLASSEN. Der blir det oppvarmingsaktivitetar for så å avslutte i Columbuskjellaren. Kirsti er ansvarleg for dametrimmen, så kontakt henne for meir info.

Idrettsskulen har ikkje heilt bestemt kor tid dei vil starte, men info om det vil komme snart.

Hvis gubbetrimmen vil ha tilgang til spinningsyklane og vektene, så blir oppstarten der litt seinare i og med at lokalet ikkje er heilt klart endå. Men hvis dei ynskjer å nytte Idrettsplassen og Columbuskjellaren, så kan dei starte opp allereie onsdag 17. oktober. Snakk med Matias eller Arnfinn for å avklare korleis De vil gjere det.

Torsdag er Zumba-dag, og Silje er gira på å starte opp. Ho vil annonsere sjølv på Facebook. Men tidspunktet blir nok som tidlegare, kl. 20.00.

Spinning vil foregå i eit lokale i nyehallen til Brødrene Aa, der blir det ikkje oppstart før lokalet er ferdig. Torill er ansvarleg for spinninga.

Som de ser så har vi prøvd å få til så å seie alle aktivitetene som har gått tidlegare år, med unnatak av fredagstrimmen. Men det kan godt tenkjast at den også kjem på plass. Vi må ha litt erfaringar med korleis det kjem til å fungere.
Men uansett så blir Idrettsplassen ein svært viktig arena denne sesongen. Det er eit fantastisk anlegg som fortener hyppig bruk av oss. Og vi ser fram til det nyoppussa idrettsbygget neste år.

Uansett: VEL MØTT.Resultat Friluftshelga Hyen Triathlon 2018

Postet av Hyen IL den 30. Jul 2018

Ein gla gjeng som har gjennomført triathlon i Hyen. Vi skulle ønske bedre deltaking, men vi får mobilisere til neste år og håpe på litt bedre deltaking då. Men det skal ikkje ta vekk oppmerksomheten til desse prestasjonane i år. I sterk varme, men ellers fine forhold blei det ein fin og underholdande konkurranse.

Resultatlistene finn de her:

https://www.webscorer.com/race?raceid=145288


Levert av IdrettenOnline