Sakliste årsmøte 2019.

Postet av Hyen IL den 20. Feb 2019
SAKLISTE ÅRSMØTE HYEN IDRETTSLAG.


Årsmøtet er i lesesalen på Hyen Skule torsdag 28. februar 2018 kl. 19.30


1.Åpning

2.Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar

3.Valg av møteleiar, referent, og to personar til underskriving av møteprotokoll

4.Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene

5.Godkjenning av rekneskap

6.Drøfte medlemskontigenten

7.Budsjett for 2019

8.Saker frå styret og medlemmane

9.ValDet er ikkje komne inn saker til styret innan fristen, men desse sakene blir tekne opp som diskusjonssaker:


8.1

Det er kome ynskje om å bytte ut sanden i sandvolleyballbana til skikkeleg sand. Dette har ein kostnad på kr. 50-60.000,-


8.2

Informasjon rundt trakkemaskin på Høgdene.


8.3

Korleis organisere og drifte nytt treningsrom i nyoppussa gymbygg.


8.4

Eventuelle saker som måtte kunne diskuterast.


0 Kommentar

Årsmøte 2018

Postet av Hyen IL den 1. Feb 2019

Til medlemmane i Hyen Idrettslag.

Hyen 1/2-2019

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag


Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag den 28. februar kl. 19.30 i lesesalen på Hyen Skule.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som et medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 15. februar til post@hyenil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast 20. februar på http://hyen-il.idrettenonline.no

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Solfrid Utheim Rygg, tlf. 911 85 279. Frist for saker til valgnemnda er 15. februar.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline