ÅRSMØTE FOR 2021.

Postet av Hyen IL den 13. Mar 2022

Til medlemmane i Hyen Idrettslag.                                

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag

Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag den 31. mars kl. 19:30 i Hyen Samfunnshus.

SAKLISTE ÅRSMØTE HYEN IDRETTSLAG. 

Årsmøtet i Hyen Samfunnshus torsdag 31. mars 2022 kl. 19:30 

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar 
  3. Valg av møteleiar, referent, og to personar til underskriving av møteprotokoll 
  4. Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene 
  5. Godkjenning av rekneskap 
  6. Drøfte medlemskontigenten 
  7. Budsjett for 2020 
  8. Saker frå styret og medlemmane 
  9. Val

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Sølvi Sæther, tlf. 477 55 440. Frist for saker til valgnemnda er 20. mars.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret
INNBYDING TIL HYESPRINTEN 12. MARS

Postet av Hyen IL den 7. Mar 2022

Hyen IL inviterer til Hyesprinten laurdag 12. mars på i lysløypa på Høgdene ved i Hyen. Rennet går i klassisk stil, og rennstart er kl 13.00. https://goo.gl/maps/t7N2b8BCma8mxB91A

Påmeldingsfrist fredag 11. mars. Påmelding på vanleg måte ved å gå inn på Hyesprinten på terminlista til Sogn og Fjordane Skikrins, Arrangement (skiforbundet.no)

 evt direkte til Erik Ommedal er-om@online.no eller tlf 99046021.

Klassar og distansar:

G 7 år og yngre   1,5 km

J 7 år og yngre    1,5 km

G8                   1,5 km

J8                     1,5 km

G9                   1,5 km

J9                     1,5 km

G10                  1,5 km

J10                   1,5 km

G11                  2 km

J11                   2 km

G12                  2 km

J12                   2 km

G13                  3 km

J13                   3 km

G14                  3 km

J14                   3 km

G15                  5 km

J15                   5 km

G16                  5 km

J16                   5 km

M17                 10 km

K17                  5 km

M18                 10 km

K18                  5 km

M19/20            10 km

K19/20             5 km

Menn senior     10 km

Menn veteran  10 km

K senior            10 km

K veteran         10 km

 

Startkontingent

 t.o.m. 3 km      100,- kr

5 km                115,- kr

10 km              130,- kr

Kontonummer: 3710.30.53235

 

Premiering: 

t.o.m. 16 år: 100 % premiering

17 år og eldre: inntil 50 % premiering