Årsmøte Hyen Idrettslag

Årsmøte Hyen Idrettslag


Arrangør: Hyen IL

Tid


ÅRSMØTE

Årsmøtet i Hyen Idrettslag vert halde fredag 23. januar 2014 kl. 20.00 i Hyen Samfunnshus.Saker som ein ynskjer å ta opp på årsmøtet, må vere styret i hende innan 09.01.2014. Evt saker kan sendast til post@hyenil.no

SAKLISTE (dersom det kjem inn fleire saker, vil det bli lagt ut oppdatert sakliste på www.hyenil.no seinast 1 veke før årsmøtet)


 1. Opning
 2. Godkjenning av innkalling, saklista og møtereglar.
 3. Val av møteleiar, sekretær og to til å skrive under møteboka.
 4. Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene.
 5. Godkjenning av rekneskap for 2013.
 6. Drøfte medlemskontingenten
 7. Budsjett for 2014.
 8. Saker frå styret om medlamane.
  Det kan komme inn fleire saker til årsmøtet, og meir info om årsmøtesakene vil bli lagt ut på heimesida når sakene er ferdig utarbeidd.
 9. Val  Kaffipause når det høver

  Vi ynskjer alle velkomne til årsmøtet.  - Styret -

  Dei som ikkje tar attval, må melde frå til valnemda
  v/Jan Harald Pedersen snarast.
Administratorer


Kommentarer

Du må logge inn for å poste i veggen.