IDRETTSBASAREN UTSATT!!

Postet av Hyen IL den 28. Okt 2021

Styret i Hyen Idrettslag har i dag beslutta å utsette idrettsbasaren grunna det pågåande koronautbrotet i Gloppen.
Vi har hatt samtalar med kommunelegen Benny, og han sa at det er ingen grunn å utsette. Men etter nøye vurdering kom vi fram til at det er det rette å gjere. Vi vil gjerne ha så mange på basar som mogeleg.

Vi vil følge situasjonen over helga, og ta ny avgjersle då. Truleg blir utsettelsen 14 dagar.


Vh Styret.
IDRETTSBASAR!!

Postet av Hyen IL den 10. Okt 2021

ENDELEG BASAR IGJEN!!

Hyen Idrettslag vil hermed invitere til idrettsbasar søndag den 31. oktober kl.13:30

Vi ventar ikke med dette. Etter at idrettsbasaren ikke blei noko av i 2020, er det no høgt på tide å samlast til dugnad igjen. Det er ein veldig viktig dag for idrettslaget og medlemmane våre. Og det merkast på økonomien i fjor at vi ikke fekk arrangere den.

Basaren blir tradisjonell med

 • enkelt program
 • åresal
 • tombola
 • tipping
 • pilkast
 • loddbøker rundt på bygdene

Håpar at flest mogeleg set av denne søndagen til ein sosial dugnad. Vi har ingen restriksjonar, men det er fortsatt lov å tenke på coronautfordringa.

Vi er takknemlige for gevinster til åresalet og loddbøkene. Kan leverast til Judit eller på Joker.

VEL MØTT!
OLSOKLØPET 2021.

Postet av Hyen IL den 18. Jul 2021

I forbindelse med ei forenkla Friluftshelg vil vi i år invitere til Olsokløpet mandag 19. juli kl. 18:00.

Det føregår i Ommedal i Hyen. Start ved bompengebua til Gamlesætravegen, 35 m.o.h. som fører til Ommedalsstøylen, 555 m.o.h. Vegen er ca. 3,1 km, og har stort sett jamn stigning heile vegen.

Turgåarane kan komme å starte frå kl. 18:00 og utover. Tanken er at flest mogeleg er komne på støylen når konkurranseløparane kjem.

Konkurranseklassa starta når vi er klar til det, mellom kl. 19:00 og 19:15.

Alle som vil kan delta. Vi har delt opp i få klassar.

 • Jenter og gutar til og med 16 år.
 • Kvinner og menn 17 år og eldre.

Vi har valgt å ta kr. 50,- i startpengar for alle, både turgåarar og konkurranse. Det kan betalast på vipps til #513040, Hyen Idrettslag. Betal gjerne før De kjem, det vil då gjelde som påmelding. P.g.a. koronareglane må vi ha namn og telefonnummer på alle som er med. Det får vi når ein betalar startpengane på vipps.

For dei som ynskjer å køyre til støylen med tørre kle til deltakarane, så er det bomveg opp dit. Info om det står i bompengebua, og det også bør betalast med vipps. 

På grunn av koronasituasjonen har vi valgt å ikkje ha premiering. Vi håpar De har forståelse for det, dei aller fleste trur vi deltek for konkurransen sin del. Av samme grunn har vi valgt å ikkje ha servering på støylen, men drikkevatn er der rikeleg i elva. 

ÅRSMØTE 2021

Postet av Hyen IL den 8. Apr 2021Til medlemmane i Hyen Idrettslag.

Hyen 8/4-2021

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag

Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag den 22. april kl. 19:30 i Hyen Samfunnshus.

På grunn av koronasituasjonen, blir dette eit årsmøte med berre dei viktigaste årsmøtesakene.

Det blir årsmøte MED PÅMELDING. D.v.s. at ynskjer De å delta på møte, må De melde dykk på seinast ONSDAG 21/4- KL.20:00 til bjorn@stoylenegg.no elller på tlf. 476 17 741.

SAKLISTE ÅRSMØTE HYEN IDRETTSLAG. 

Årsmøtet i Hyen Samfunnshus torsdag 22. april 2021 kl. 19:30 

 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar 
 • Valg av møteleiar, referent, og to personar til underskriving av møteprotokoll 
 • Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene 
 • Godkjenning av rekneskap 
 • Drøfte medlemskontigenten 
 • Budsjett for 2020 
 • Saker frå styret og medlemmane 
 • Val

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Geir Kjetil Aa Hope, tlf. 918 69 355. Frist for saker til valgnemnda er 15. april.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret

 

 
HIL-GYM ER ÅPNA ATT.

Postet av Hyen IL den 29. Jan 2021

HIL-GYM ÅPNAR ATT I DAG FREDAG 29/1-2021!! 
VIKTIG! Brot på karantenereglane vil bli anmeldt.
Men det er viktigt å følge dei enkle reglane som er laga med tanke på koronasmitte. I den forbindelse har vi starta opp eit Booking system slik at vi har bedre kontroll på max 5 personar i gongen, og i tilfelle HVIS vi skulle få ein smittesporingssiutasjon.
Derfor ber vi ALLE som vil trene på HIL-GYM om å følge denne lenka http://hyen-il.idrettenonline.no/booking/resource. Første gong må ein registrere seg, deretter vil brukarinfoen ligge der.
Denne funksjonen håpar vi å få på app, men foreløpig er det kun på heimesida. Det er best å bruke PC i alle fall fyrste gongen, men fullt muleg på telefon også. Følg vegvisare.
Dagane det er åpne er: mandag-tysdag-onsdag-fredag-søndag