Lesarbrev frå Jon Rolf

Postet av Hyen IL den 2. Nov 2023

Lesarbrev frå Font- Romeu 

Skisesongen nærmar seg med stormskritt, og om knappe tre veker starter sesongen på Beitostølen. I dette lesarbrevet vil eg gje dykk ei oppdatering på stoda akkurat no.

I skrivande stund er eg i Sør-Frankrike, nærare bestemt Font-Romeu.


Planen er å vere her i tre veker. Font-Romeu ligg på imponerande 1800 meter høgd og er ein ideell stad for høgdetrening og idrettsutvikling. Kombinasjonen av høgda og det varme klimaet gjer det perfekt for meg å vere her og gjennomføre gode treningsøkter. Særleg på denne tida av året då forholda heime i Noreg vere kan ganske variabel. 

Eg vil kort forklare kvifor eg velje å vere her i 3 veker. I høgda blir oksygeninnholdet i lufta redusert, noko som tvingar kroppen min til å arbeide hardare for å få nok oksygen til musklane. Dette fører til auka produksjon av røde blodceller, som igjen fører til forbetra yteevne og utholdenhet. Per dagens dato kan eg med glede seie at eg har lagt ned utrulig mykje god trening i løpet av hausten, og kroppen har svart positivt. Eg har klart å halde meg til planen. Einaste hindring har vore 4 sjukedagar i starten av opphaldet mitt her i Font- Romeu, men utanom det har alt gått utruleg bra. No ser eg fram til å bytte ut rulleski med ski.

 • Beitosprinten        17-19.11.23   Sesongåpning               
 • Gålåsprinten         01- 03.12.23 Norgescup/ Skandinavisk Cup 
 • Trondheim             15-17-12.23 Verdenscup + Prøve VM  
 • Vuokatti/Finland   15-17-12.23 Skandinavisk cup

Eg har laga ei oversikt over dei viktigaste skirenna før jul. Nytt for denne sesongen er at ein kan sjå norgescuprenn på vgtv dersom ein ønskjer å følgje med på nasjonale skirenn. Det store målet mitt før jul er å kvalifisere meg til prøve- VM i Trondheim, der kan Norge stille 12 løparar per distanse pga. Nasjonal kvote.

Eg vil igjen rette ei stor takk til mine trufaste sponsorar. Dykk er heilt avgjerande for å kunne drive med toppidrett på dette nivået, og eg er takksam for støtta dykk har gitt meg. Utan dykk ville det vore lang vanskelegare å nå måla mine.

Takk til :

 • Hyen Fisk
 • Nordfjord Laks
 • Hyen IL 
 • Maskinentreprenør Torleiv Straume
 • Sporten Beitostølen

 

 

Langrennshelsing frå Jon Rolf
Aktivitertar 2023 - 2024

Postet av Hyen IL den 15. Okt 2023
September-lesarbrev frå Jon Rolf

Postet av Hyen IL den 12. Sep 2023

Hei!

 

Her kjem ei lita oppdatering frå meg. Sommaren 2023 er historie, og med det vil eg oppdatere dykk på korleis sommartreninga har vore. 

Det har vore ein innhaldsrik sommar der eg har gjort mykje, men samtidig fått trent veldig bra. I byrjinga av juli hadde Team Elon Vest treningssamling på Sandane. Fjordium la godt til rette for at vi kunne få gjennomført ei god samling. Vi rakk til og med å gå ein rulleskitur frå Sandane til Hyen, det var stor stas å få vise fram heimbygda. I slutten av juli var eg tre veker på privat treningssamling i Italia med familie.

Å vere i høgda gjer ein god treningseffekt, der får eg slappa godt av og samtidig trent mange timar. Dykkar støtte er til god hjelp for å kunne gjennomføre slike treningsopphald.

 I slutten av august reiste eg til Sverige og deltok på Alliansloppet i Trollhättan. Dette er verdens største arrangement på rulleski, Norges langsrennselite og skiløpere frå mange nasjonar deltek. Dessverre for min del hadde eg ei tung helg, noko som ikkje var heilt uventa. Kroppen kan variere mykje dei første dagane etter eit høgdeopphald. Uansett er eg fornøgd med å ha gjennomført fyrste rulleskikonkurranse på to år og eg tek med meg ein 29. plass. 

I skrivande stund er eg på samling med Team Elon Vest i svenske Torsby. Her skal vi vere nokre dagar og gå på ski i ein snøtunell, før vi avsluttar samlinga på Lillehammer. Hausten er ei hektisk tid med mange treningstimar og samlingar med teamet. Neste samling blir i slutten av september i Trysil.

 

Takk til :

 • Hyen Fisk
 • Nordfjord Laks
 • Hyen IL 
 • Maskinentreprenør Torleiv Straume
 • Sporten Beitostølen

 

Langrennshelsing frå Jon Rolf.

 

 

Sommar-lesarbrev frå Jon Rolf

Postet av Hyen IL den 6. Jul 2023

Hei og god sommar!

 Eg er i starten av ein ny treningssesong og i den forbindelse har eg lyst til å fortelje korleis statusen min er.

 Eg har lagt bak meg to tunge år på Rekruttlandslaget med mykje problem. På grunn av manglande resultat, mista eg plassen der i vår. Eg fekk nokre tilbod frå private lag etter vrakinga, der det sportslige opplegget og oppfylginga er minst like bra  som på eit landslag om ikkje betre. Men det økonomiske er ringare, sjølvsagt. Valet  fall til slutt på Team Elon vest. Dette var det laget som gjorde at eg kom inn på Rekruttlandslaget for to år sidan, noko som gjev ei god kjensle på at det var det rette valet. Vi er ein gjeng på 11, ni gutar og to jenter, pluss ein veldig god trenar. Vi skal faktisk ha ei veke treningssamling på Sandane i byrjinga av juli. Eg gledar meg til å vise fram heimkommunen og treningsfasilitetane vi har i Gloppen, med Fjordium i spissen.

I slutten av  juni kjennar eg på at ting har fungert mykje betre enn på fleire år. Eg har gått tilbake til det trygge opplegget som fungerte for 3 år sidan, og har mykje meir glede av å vere på tur og trene igjen med det nye laget.

 Mykje av grunnen til at kroppen byrjar å fungere igjen, er takket vere svensken Michael Jansson som eg kom i kontakt med. vi har saman jobba for å finne metodar og treningsøvingar som gjer at skadene har forsvunne og som har gjort meg skadefri. Michael Jansson hjelpte også Anders Södergreen under VM i 2007, du kan lese artikkelen her:

https://www.aftonbladet.se/sportbladet/a/5V36wO/sodergrens-guldvapen-7-000-kronor-och-lasermannen.

 

Eg vil avslutte med å takke dykk for støtta, noko som betyr spesielt mykje no når eg er på eit privat lag. God sommar til dykk alle!

 

Langrennshelsing frå Jon Rolf
Årsmøte for 2022

Postet av Hyen IL den 15. Feb 2023

Til medlemmane i Hyen Idrettslag.                                 Hyen 15/2-2023

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag

Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte onsdag den 8. mars kl. 19:30 i Hyen Samfunnshus.

SAKLISTE ÅRSMØTE HYEN IDRETTSLAG. 

 • Åpning
 • Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar 
 • Valg av møteleiar, referent, og to personar til underskriving av møteprotokoll 
 • Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene 
 • Godkjenning av rekneskap 
 • Drøfte medlemskontigenten 
 • Budsjett for 2023 
 • Saker frå styret og medlemmane 
 • Val

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Ola Henning Ommedal, tlf. 97752415. Frist for saker til valgnemnda er 24. februar.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret