Årsmøte for 2022

Postet av Hyen IL den 15. Feb 2023

Til medlemmane i Hyen Idrettslag.                                 Hyen 15/2-2023

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag

Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte onsdag den 8. mars kl. 19:30 i Hyen Samfunnshus.

SAKLISTE ÅRSMØTE HYEN IDRETTSLAG. 

  • Åpning
  • Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar 
  • Valg av møteleiar, referent, og to personar til underskriving av møteprotokoll 
  • Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene 
  • Godkjenning av rekneskap 
  • Drøfte medlemskontigenten 
  • Budsjett for 2023 
  • Saker frå styret og medlemmane 
  • Val

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Ola Henning Ommedal, tlf. 97752415. Frist for saker til valgnemnda er 24. februar.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.