ÅRSMØTE FOR 2021.

Postet av Hyen IL den 13. Mar 2022

Til medlemmane i Hyen Idrettslag.                                

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag

Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag den 31. mars kl. 19:30 i Hyen Samfunnshus.

SAKLISTE ÅRSMØTE HYEN IDRETTSLAG. 

Årsmøtet i Hyen Samfunnshus torsdag 31. mars 2022 kl. 19:30 

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar 
  3. Valg av møteleiar, referent, og to personar til underskriving av møteprotokoll 
  4. Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene 
  5. Godkjenning av rekneskap 
  6. Drøfte medlemskontigenten 
  7. Budsjett for 2020 
  8. Saker frå styret og medlemmane 
  9. Val

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Sølvi Sæther, tlf. 477 55 440. Frist for saker til valgnemnda er 20. mars.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.