ÅRSMØTE 2021

Postet av Hyen IL den 8. Apr 2021Til medlemmane i Hyen Idrettslag.

Hyen 8/4-2021

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag

Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag den 22. april kl. 19:30 i Hyen Samfunnshus.

På grunn av koronasituasjonen, blir dette eit årsmøte med berre dei viktigaste årsmøtesakene.

Det blir årsmøte MED PÅMELDING. D.v.s. at ynskjer De å delta på møte, må De melde dykk på seinast ONSDAG 21/4- KL.20:00 til bjorn@stoylenegg.no elller på tlf. 476 17 741.

SAKLISTE ÅRSMØTE HYEN IDRETTSLAG. 

Årsmøtet i Hyen Samfunnshus torsdag 22. april 2021 kl. 19:30 

  • Åpning
  • Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar 
  • Valg av møteleiar, referent, og to personar til underskriving av møteprotokoll 
  • Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene 
  • Godkjenning av rekneskap 
  • Drøfte medlemskontigenten 
  • Budsjett for 2020 
  • Saker frå styret og medlemmane 
  • Val

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Geir Kjetil Aa Hope, tlf. 918 69 355. Frist for saker til valgnemnda er 15. april.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.