Idrettsstipendet 2016

Postet av Hyen IL den 14. Nov 2016


Magni Aa Berge deler ut stipendet til Marius Rygg.

Idrettsstipendet for 2016 blei tildelt Marius Rygg under den årlege idrettsbasaren til Hyen Idrettslag som blei arrangert søndag den 13. november.
Dette er eit stipend som er gitt av Olav Hjorteset, og som kvart år skal gå til ein idrettsutøvar mellom 15 og 25 år frå Hyen.

Begrunnelsen for tildelinga:

"Stipendetfor 2016 går til ein person i idrettslaget som ei verkeleg eldskjel. Han brukar mykje tid på andre med tilrettelegging av aktivitet, instruksjon og fagkunnskap innan idrett og mosjon.
Han er ein synleg person i idrettslaget, og eit førebilete for mange.
Slikt engasjement blir høgt verdsett i Hyen Idrettslag. Dei siste par åra har han vore eit friskt pust inn på fotballaget som aktiv spelar, på trening og kampar.
I tillegg til alt dette har han mange gode resultat å vise til i t.d Ungdomsmesterskap i friidrett, og ikkje minst ein 5. plass i tresteg frå Junior NM.
Vi håpar at stipendet kan være ei oppmuntring til vidare prestasjonar og resultat for han, og vidare innsats i idrettslaget, og at dette kan være motivasjon for andre."


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.