Årsmøte.

Postet av Hyen IL den 17. Jan 2018

Til medlemmane i Hyen Idrettslag.

Hyen 17/1-2016

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag

 

Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag den 8. februar kl. 19.30 i Hyen Samfunnshus.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som et medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 28. januar til post@hyenil.no .

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast 1. februar på http://hyen-il.idrettenonline.no

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Øyvind Magnus Solheim, tlf. 908 29 211. Frist for saker til valgnemnda er 25. januar.

Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styretKommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.