Sakliste årsmøte.

Postet av Hyen IL den 4. Feb 2018

SAKLISTE ÅRSMØTE HYEN IDRETTSLAG.

 

Årsmøtet er i Hyen Samfunnshus torsdag 8. februar 2018 kl. 19.30

 

 

  1. Åpning
  2. Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereglar
  3. Valg av møteleiar, referent, og to personar til underskriving av møteprotokoll
  4. Godkjenning av årsmelding frå styret og gruppene
  5. Godkjenning av rekneskap
  6. Drøfte medlemskontigenten
  7. Budsjett for 2017
  8. Saker frå styret og medlemmane
  9. Val

 

8.1       Trakkemaskina på Høgdene er ikkje til å stole på lenger, der er etter kvart blitt mange problem som må handterast. Maskina er over 40 år, så vi kan nok ikkje rekne med å ha nytte av den lenger. Skigruppa har kontakt med selgar av ei maskin i Markane til kr. 400.000,- +mva. Problemet er at det er korte fristar på å kjøpe den, og idrettslaget har ikkje diskutert dette. Finansiering er trass alt det viktigaste, det må søkast om midlar der det er mogeleg. Styret ber årsmøte om veiledning i denne saka.

 

 8.2       Vedlikehald av skianlegget på Høgdene, både skihus og lysløype. Spesielt i løypa er der ein del utfordringar. Lyskildene i armaturane er utfasa, så nye alternativ må på plass. Men alt treng ikkje takast på ein gong. Men her også er det slik at skal ein søke midlar, så må vi ha eit prosjekt som omfattar heile anlegget. Styret ber årsmøte om veiledning i denne saka.

 

 8.3       Informasjon frå styret.
Gjennomgang av tinglyst bruksrettsavtale på kast- og sandvolleyanlegget i Vikja.
Kursing av vakter til triatlonarrangement.

 

for styret
Bjørn Petter Rygg                    
leiar


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.