Årsmøte 2018

Postet av Hyen IL den 1. Feb 2019

Til medlemmane i Hyen Idrettslag.

Hyen 1/2-2019

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag


Styret i Hyen Idrettslag innkaller herved til årsmøte torsdag den 28. februar kl. 19.30 i lesesalen på Hyen Skule.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som et medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 15. februar til post@hyenil.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast 20. februar på http://hyen-il.idrettenonline.no

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Solfrid Utheim Rygg, tlf. 911 85 279. Frist for saker til valgnemnda er 15. februar.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.