Årsmøte 2017.

Postet av Hyen IL den 11. Jan 2017

Til medlemmane i Hyen Idrettslag.

Hyen 7/1-2016

Innkalling til årsmøte i Hyen Idrettslag

Styret innkaller herved til årsmøte i Hyen Idrettslag.

Årsmøtet blir torsdag den 2. februar kl. 19.30 i Hyen Samfunnshus.

Vanlege årsmøtesaker.

Saker som et medlem ynskjer å ta opp på årsmøtet, må sendast styret seinast 22. januar til post@hyenil.no . Vedlagt mal kan brukast.

Fullstendig sakliste med alle saksdokument vil bli gjort tilgjengeleg for medlemmane seinast 26. januar på http://hyen-il.idrettenonline.no

For å ha stemmerett må medlem ha fylt 15 år, har vore medlem av idrettslaget i minst ein månad, og ha betalt kontingenten. Medlemmar under 15 år har møte- og forslagsrett. For meir informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., sjå idrettslagets lov § 5 til § 8.

NB. Leiar i valnemnda er Judit Aa, tlf. 996 95 298. Frist for saker til valgnemnda er 22. januar.


Velkommen til årsmøte!

Med vennleg helsing

styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.